LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEGROUP) là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, hướng chủ yếu tập trung vào 02 lĩnh vực cốt lõi: Năng lượng và Bất động sản. Các dự án do TEGroup và các Công ty thành viên của Tập đoàn Trường Thành Việt Nam trực tiếp hoặc liên kết với các đối tác ở trong và ngoài nước đầu tư thực hiện đã và đang được triển khai ở hàng chục tỉnh thành trong cả nước, được các cơ quan chức năng ở trung ương và các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao về hiệu quả kinh tế – xã hội cũng như năng lực của Chủ đầu tư.

Tin tức

Xem Tất Cả