NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI KỲ SƠN

Thông tin dự án

Địa điểm : Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh

Quy : 250 MWp

Vai trò của TEG: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án