Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội

Thông tin dự án

Đối tác cùng triển khai: BGRIMM Group – Thái Lan
Tổng thầu EPC: CEEC
Quy mô công suất: 257 MWp, Diện tích: 256 ha
Tổng vốn đầu tư: 6.602 tỷ đồng
Ngày COD: 10/06/2019

Vai trò của TECGROUP: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án