Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp

Thông tin dự án

Đối tác cùng triển khai: Quadran International – Pháp
Tổng thầu EPC: JUWI – CHLB Đức
Quy mô công suất: 49.5 MWp, Diện tích: 62 ha
Tổng vốn đầu tư: 1.140 tỷ đồng
Ngày COD: 05/06/2019
(Đã chuyển nhượng cho Kumagai Gumi Co., Ltd. năm 2021)

Vai trò của TECGROUP: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án