Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên

Thông tin dự án

Diện tích: 56ha

Đối tác cùng phát triển: Sermsang - Thái Lan

Công suất: 49,6MWp 

Tổng vốn đầu tư: 1.138 tỷ đồng

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành, COD ngày 27/5/2019

Tổng thầu EPC: SHARP - Nhật Bản 

              Vai trò của TECGROUP: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án