Nhà máy điện gió V1-2

Thông tin dự án

Đối tác cùng triển khai: Sermsang – Thái Lan
Tổng thầu EPC: POWERCHINA International Group Limited – Trung Quốc
Quy mô công suất: 48 MWp, Diện tích: 209 ha
Tổng vốn đầu tư: 2.541 tỷ đồng
Ngày COD: 21/10/2021

Vai trò của TEG: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án