Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An

Thông tin dự án

Vị trí: Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô: 6.7 ha

Tổng mức đầu tư: 115.00 tỷ VND