Khu đô thị mới Xuân An

Thông tin dự án

Quy mô: 27,32 ha
Tổng mức đầu tư: 547 tỷ đồng