Dự án Khu đô thị dịch vụ và Trung tâm Thương mại Thái Bình

Thông tin dự án

Địa điểm: Phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Quy : 44,7 ha

Tình trạng dự án: Đang triển khai