ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI ĐỨC NHÂN - BÌNH DƯƠNG

Thông tin dự án

Quy : 1 MWp

Tình trạng dự án : Đã hoàn thành, COD ngày 28/02/2020

Vai trò của Tegroup: Tư vấn chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án