CỤM ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI SEN XANH

Thông tin dự án

Quy mô: 04 MWp

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành, COD ngày 28/10/2020

Vai trò của Tegroup: Tổng thầu thiết kế và thi công (EPC)