CỤM ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NHƠN TÂN

Thông tin dự án

Quy mô: 03 MWp

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành, COD ngày 10/06/2019

Vai trò của Tegroup: Tổng thầu thiết kế và thi công (EPC)