Cụm Công nghiệp Cát Hiệp

Thông tin dự án

Vị trí: thôn Hội Vân, Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quy mô: 50 ha

Tổng mức đầu tư: 410.1 tỷ VND